หลวงพระบาง 2556 ไปเที่ยวช่วงเทศกาล ไม่ค่อยมีสมาธิในการถ่ายภาพ พลาดจุดสำคัญหลายที่ เก็บรายละเอียดยังไม่หมด ต้องหาเวลาไปอีก