มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University of Laos ผมมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเดินเที่ยวชม มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้