มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University of Laos ผมมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเดินเที่ยวชม มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ ช่วงที่ผมไปเป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆ บรรยากาศเลยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ ด้วยเวลาที่มีจำกัด แต่ก็ได้นั่งแลกเปลี่ยนความคิด กับน้องๆนักศึกษาลาวคณะเศรษฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ได้ความรู้ใหม่และสิ่งที่เคยรู้มาบ้างแล้ว เป็นการช่วยย้ำว่าข้อมูลที่เราได้อ่านมาเป็นเรื่องจริงๆ น้องๆนักศึกษาที่นี่น่ารักเป็นกันเองมากๆ ผมหวังว่าโอกาสหน้าผมคงได้มีโอกาสเข้าในสัมผัสบรรกาศใน Class ของน้องๆ 3 วิชาที่ผมอยากเข้าไปร่วมคลาสนั่นก็คือ 2 สาขาที่ผมจบมา และ 1 สาขาที่ผมสนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร, คอมพิวเตอร์หรือไอที และประวัติศาสตร์ชาติ ถ้ามีโอกาส แล้วจะมาเล่าสู่ฟังครับ

อาคารเรียนหลังเก่า

ศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

น้องๆนักศึกษากำลังเดินทางไปเรียน

การแต่งการในชุดนักศึกษาของนักศึกษาลาว

ประวัติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ “National University of Laos”  นี้ นั้น เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างของประเทศลาว ตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 ครับ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนั้นมีถึง 8 แห่ง (ณ ปัจจุบัน ปีค.ศ.2013) ครับ และวิทยาเขตที่เป็นศุนย์การบริหารหลักได้แก่ วิทยาเขตดงโดก หรือคนไทยหลายคนอาจจะเรียกมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในชื่อเล่นอื่นๆ เช่น “มหาวิทยาลัยดงโดก” อีกด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมาย เช่นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอาเซียนอื่นๆ เช่นในประเทศไทยของเราซึ่งมีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษายังประเทศไทยหลายคน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในการทำวิจัยระหว่างประเทศอีกด้วยครับ

หลักสูตรการเรียนที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง 13 คณะ วิชาครับ ได้แก่

1. คณะวนศาสตร์หรือคณะป่าไม้ (Faculty of Forestry)
2. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)
3. คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)
4. คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Sciences)
5. คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters)
6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Faculty of Economics and Business Administration)
7. คณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)
8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Faculty of Laws and Political Sciences)
9. คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medical Sciences)
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)
12. คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Faculty of Environment and Development Studies)
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (School of Foundation Studies)
ที่มา >>> http://blog.eduzones.com/tonsungsook/105879