คนที่พูดคำว่ายุติธรรม – ประชาธิปไตย-ไม่เอาคอรัปชั่น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแบบนั้น โจรก็เทศน์กัณฑ์มัฑรีได้ CR.Sai Nutcharus