ทุกชิวิตต้องสู้เพื่อความอยู่รอด….น้องเหลิน เด็กสาวจากรัฐฉานเดินทางมาไทยด้วยตัวเอง เพื่อหาเงิน ครอบครัวรวมพ่อแม่มี 8 คน เสียชีวิต2คนจากการไปทำงานที่จีน พี่ชาย1คนมาทำงานที่ไทยเสียสติและตามตัวไม่ได้…คำบอกเล่าระหว่างการส นทนา…กับเด็กสาวที่มาไทยพร้อมกับความหวัง

สาวไทยใหญ่ รัฐฉาน พม่า