ผมเฝ้าติดตามการทำงานของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาสักระยะ หนึ่งคำพูที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือการสร้างรถไฟความเร็วสูง ผมขอ quot ข้อความมาลงเลยละกันนะครับ

เรื่องความคุ้มค่าของรถไฟฟ้าความเร็วสูง ต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลเรามองในแง่ของประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ถ้าหากว่าเราเอาเฉพาะค่าโดยสารมาคิดถึงเรื่องของการคืนทุน ก็คงจะเป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่ง แต่รัฐบาลมองว่าประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูงคือการสร้างเศรษฐกิจ สร้างเมือง สร้างรายได้

เหมือนกับที่เราสร้างถนนมาตลอดสิบปีที่ผ่านมา เราลงเงินกับถนนไปหกแสนล้านบาทถามว่าเราได้เงินคืนหรือไม่? เราไม่ได้เก็บเงินผู้ใช้ถนนเลยครับ แต่เราได้เศรษฐกิจ ได้ความเจริญเพิ่มขึ้นมา

แนวคิดเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็คล้ายๆกัน
เราต้องมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก

ชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์
20 กันยายน 2556, รัฐสภา

“เราลงเงินกับถนนไปหกแสนล้านบาทถามว่าเราได้เงินคืนหรือไม่? เราไม่ได้เก็บเงินผู้ใช้ถนนเลยครับ แต่เราได้เศรษฐกิจ ได้ความเจริญเพิ่มขึ้นมา” ผมชอบประโยคนี้ คิดแต่จะคุ้มไม่คุ้ม ได้กำไร หรือไม่ได้ แล้วเมื่อไหร่ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย จากเงินภาษีที่เขาเสียไป ลุยเลยเฮีย ผมหนับหนุน แต่ระวังเรื่องของการทุจริต เรื่องนี้สำคัญครับ…