ระบายแต่ต้นปีเลยทีเดียว…

ทำอะไรไม่ได้เลย เล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องเป็นราวไปหมด

เหนื่อยใจจริงๆวันนี้