มองประตูชัยฯ ผ่านเลนส์ของข้าพเจ้า ด้านล่างมีประวัติ ประตูชัย ประเทศลาวให้อ่านกันด้วยนะครับ

ประวัติ ประตูชัย ประเทศลาว

26 ก.พ. ค.ศ.1957(พ.ศ. 2500) มีดำรัสจากนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดการประกวด แข่งขันการออกแบบประตูชัย ซึ่ง ท้าวทำไชยะสิดเสนา ผู้บัญชาการกรมยุทธสรรพาวุธ ได้รับชนะเลิศ
รูปลักษณะและความหมายของประตูชัย
อนุสาวรีย์ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีประตูสี่ด้าน ซึ่งต่างจากที่ฝรั่งเศสมีเพียงสองด้าน หลังคาเป็น ยอดช่อฟ้า 5 ยอด ด้านในใจกลางของประตูชัยมีป่องสำหรับจุดเปลวไฟเป็นอนุสรณ์สมมติ ของดวงวิญญาณวีระชนนิรนาม ทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชั้น ๆ ที่ 3 เป็นหลังคามียอดช่อฟ้า 5 ช่อ ตรงยอดช่อฟ้า ใหญ่มีหอคอยติดตั้งกล้อง ส่องทางไกล ให้ชมทิวทัศน์รอบด้าน ของเวียงจันทน์ รูปทรง ได้นำเอาสูตรตำราเลข 3 ตัว คือ 3-7-8
เลข 3 หมายถึง แก้วสามประการ ซึ่งหมายถึงอำนาจพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เลข 7 หมายถึง จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์
เลข 8 หมายถึง ทิศทั้ง 8 ซึ่งทั้งหมดมีความหมายดังนี้
-ความกว้างแต่และด้าน 24 เมตร(3×8= 24) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
-ความสูง 49 เมตร(7×7 = 49)
จะเห็นได้ว่าอนุสาวรีย์นี้มีรูป 4 เหลี่ยมมณฑลอันเป็นเอกลักษณ์พื้นฐานของสถาปัตยกรรมของลาวแท้ เช่น พระธาตุหลวง พระธาตุพนมพระธาตุอิงฮัง พระธาตุสีโคตรบูรณ์พระธาตุพูสีพระธาตุสีสองรัก พระธาตุบังพวน ล้วนแต่มีรูปสี่เหลี่ยมแบบลาวแท้
การประดับประดาลวดลาย ได้นำเอาลวดลายที่เป็นศิลปะลาวที่มีอยู่ตามอนุสรณ์สถานต่าง ๆ เช่น ดอกบัวใหญ่ที่ประดับล้อมประตูชัย ได้นำแบบมาจากพระธาตุหลวง
ความหมายและประโยชน์ที่ใช้
1. จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และเชิดชูบูชาดวงวิญญาณวีรบุรุษ วีรชนของชาติทุกยุคทุกสมัย ไว้เป็นแบบอย่างอันสูงส่ง แต่ดวงวิญญาณเป็นสิ่งจับไม่ได้ มองไม่เห็นจึงได้สมมติเอาเปลวไฟที่ใสส่องขาวสะอาด คือตัวแทนของดวงวิญญาณให้เห็นประจักษ์ตา เป็นรูปธรรม เวลาประกอบพิธีเคารพบูชาตอบแทนบุญคุณ ให้เหมือนกับว่าดวงวิญญาณปรากฎอยู่ต่อหน้า
2. ประตูชัยมี 4 ด้าน ด้านหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก และตะวันออก ทะลุสู่ถนนล้านช้าง ใช้สำหรับพิธีสวนสนามเดินผ่านประตูชัยอย่างองอาจมีไชย ในวันสำคัญของชาติ
3. ด้านนอกแต่ละมุมจะมีสระน้ำสร้างเป็นรูปดอกบัวตูมมีขอบสูง ปลายดอกบัวแหลมชี้ออกนอก ติดอยู่กับมุม แต่ละมุมมีรูปพญานาคชูหัวองอาจ ห้าวหัน งดงาม ยกหงอนชี้ฟ้า อ้าปาก ตัวพญานาคเป็นตัว พระราชาแห่งนาค เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศลาว ดอกบัวตูมที่อยู่กลางสระน้ำนั้นหมายถึง ดอกไม้เลิศพันธ์ มีไว้เพื่อบูชาแด่ดวงวิญญาณวีรชน ผู้เลิศเลอมีบุญคุณเอนกอนันต์ต่อชาติลาว
4. แต่ละ 4 มุมของฝาด้านนอก มีดอกไม้ประดับไว้สำหรับติดดอกไฟฟ้า ในวันพิธีบุญเฉลิมฉลองสำคัญต่าง ๆ
5. มีบันไดขึ้น 2 ทาง 147 ขั้น ท่านสามารถเดิมชมศิลปะของแต่ชั้นได้ ปัจจุบันใช้เป็นที่จำหน่าย สินค้าของที่ระลึก
6. ยอดช่อฟ้า เป็นชั้นสูงสุดมี 5 ยอด เปรียบเสมือนปราสาทราชวัง ยอดช่อฟ้าทั้งห้ายอดนี้ หมายถึง “ปัญจศิลา” หัวใจหลักการนำชี้วิถีชีวิตให้แก่นักการเมืองในการปกครองประเทศ 5 ประการตามหลักพุทธรรมสายกลาง
เปี่ยมด้วยมิตรไมตรี เกียรติศักดิ์ศรีเจริญรุ่งเรืองถาวร
อนุสาวรีย์แห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 63 ล้านกีบ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) เป็นต้นมา การเดินขบวนสวนสนามก็ได้เดินลอดใต้ประตูชัยแห่งนี้ไปสู่สนามลานพระธาตุหลวง ดังที่หนังสือแจ้งการของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ได้บันทึกไว้ว่า “ ขบวนมวลชนเพื่อยึดอำนาจอยู่เวียงจันทน์ใน
วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ขบวนชาว นครหลวงเวียงจันทน์และ ตัวแทนประชาชนเขต แขวงต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อฉลองชัยชนะแห่งการสถาปนา สปป.ลาว ก็ล้วนแต่ได้เดินผ่านประตูนี้ไป จนกระทั่งมาถึงปี ค.ศ.1976(พ.ศ.2519) การสวนสนามได้ย้ายไปที่ ลานพระธาตุหลวง ต่อหน้าอนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ที่พรรค และรัฐบาลได้สร้างขึ้น
ประตูชัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำรายได้เข้าประเทศ นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางไป
ถึงพระธาตุหลวง และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จะต้องแวะชมสถานที่แห่งนี้ก่อน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนลาวทั่วประเทศ

ที่มา http://www.laos-discovery.com/