การเมืองทำให้คนขาดการประมาณตน และการยับยั้งชั่งใจ
ขาดการประมาณตนในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุและผล อวดอ้าง สำคัญตน
ขาดการยับยั้งช่างใจ ในการแสดงออก ตอบโต้ ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย เพียงเพราะ โดนใจ ถูกจริต…

ปล. ไม่น่าจะมีใครตามมาดิ้นแถวนี้ อิอิ